Vertrouwenspersoon & Federatie API’s
2974
page-template-default,page,page-id-2974,bridge-core-2.1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Vertrouwenspersoon & Federatie API’s

Vertrouwenspersoon

 

Zowel de overheid als Volley Vlaanderen stimuleren sportclubs om werk te maken van een preventief beleid met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. VC Oudegem wenst ook op dit vlak zeker zijn verantwoordelijkheid te nemen. De club wil de speelsters namelijk een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige wijze kunnen ontwikkelen.  Binnen onze club zal de rol van vertrouwenspersoon opgenomen worden door Fran Van Agtmael. In het dagelijks leven is Fran klinisch psychologe en is zij werkzaam in een groepspraktijk. Vanuit die achtergrond heeft zij dan ook ruime ervaring op dit gebied.

Wat doet de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor iedereen die verbonden is aan onze club. Je kan bij haar terecht met een vraag, een vermoeden of een klacht over ongewenste omgangsvormen. Wat zijn ongewenste omgangsvormen: agressie en geweld, discriminatie, pesten en/treiteren, roddelen en/of negeren, verbale of fysieke intimidatie, seksuele intimidatie. Kortom, elk gedrag dat over jouw persoonlijke grens heen gaat.

De vertrouwenspersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor. Ze zal samen met jou bekijken hoe we als club op de beste manier kunnen omgaan met jouw vraag, vermoeden of melding. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt er samen een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning. Elke vraag of melding zal steeds serieus genomen worden en voorzien worden van een verdere opvolging.

Belangrijk te weten is dat de vertrouwenspersoon handelt vanuit twee belangrijke principes: discretie- en meldingsplicht.
Enerzijds zal de vertrouwenspersoon alle informatie die tot bij haar komt onafhankelijk en discreet behandelen. Waarbij steeds na overleg met de betrokken personen, enkel de noodzakelijke mensen ingelicht worden.
Anderzijds heeft de vertrouwenspersoon ook een meldingsplicht. Wanneer er strafbare feiten aan het licht komen, dan zijn wij als vertrouwenspersoon verplicht hulpverlening of de politie hiervan op de hoogte te brengen.

 

Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwenspersoon?

U kunt mailen naar het volgende adres: vertrouwenspersoonvco@vcoudegem.be

Of u kunt bellen naar 0492/03.40.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
PRAAT ER OVER!

Wat is een API niet?

 • een API is geen hulpverlener
 • een API is geen onderzoeksrechter
 • een API is geen journalist
 • een API is geen bestuurder

Wat doet een federatie API?

 • Aanspreekpunt en eerste opvang
  De API is binnen de federatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken. Dit kan zowel een sporter zijn, een ouder of partner of andere betrokkene, als een begeleider, bestuurder of API van de sportclub.
 • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  De Federatie API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Hij of zij ziet erop toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding. Daarvoor kan de API het ‘handelingsprotocol’ gebruiken. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.
 • Preventieactiviteiten en ondersteuning
  De Federatie API zorgt ervoor dat iedereen binnen de aangesloten sportclubs op de hoogte is van het bestaan van de Federatie-API en zijn/haar rol. Daarnaast profileert hij/zij zich binnen de federatie naar alle clubs en belanghebbende stakeholders. Clubs kunnen bij het opstellen van gedragsregels en afspraken op ondersteuning rekenen. Om de beste ondersteuning te bieden, houdt de API zich op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond het thema van lichamelijke en seksuele integriteit in de sport en volgt hij/zij jaarlijks een update over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hieromtrent.