Algemene info

Voorzitter: Gerdi De Kimpe 052 22 35 21
Ondervoorzitter : Abdon Moens 052 22 35 21
Secretaris: Danny De Ridder 0497 462642
Raad van Beheer: Abdon Moens 052 22 35 21
Gerdi De Kimpe 052 22 35 21
Danny De Ridder 0497 46 26 42
Hubert Van Hauwermeiren 0477 55 73 74
Hubert Van Rossem 0471 59 54 55
Bart Vandewalle 0475 66 04 56
Geert Lemarcq 0476 25 17 96
Eindverantwoordelijken sponsoring: Johan Lybeert 0475 64 43 62
Chris Van Buyten 052 33 09 11
Verantwoordelijke infoblad VCO Patrick Van Den Abbeele 0474 90 31 67
Verantwoordelijke Public Relations Hubert Van Hauwermeiren 0477 55 73 74
Verantwoordelijke Promotionele Acties / Inkom Hubert van Rossem 0471 595455
Materiaalverantwoordelijke: Albert Haverals 0476 89 12 37
Verantwoordelijke & coördinatie cafetaria Karine De Kimpe  0477 502322
Organisatieverantwoordelijke tornooien & activiteiten VCO: Gerdi De Kimpe 052 22 35 21
 Catering(aankopen organisaties ) Sefaan De Koker 0474 457428
Catering(aankopen organisaties) Marleen Van Den Abbeele 052 22 31 18
Wedstrijdomroeper & medewerkers events Giel Van Medegael  0476 662193
Verantwoordelijke Beach Philippe De Bruyne 0497 54 83 13
Scouting Jeugd Renaat De Vriendt 0473 97 45 15
Persverantwoordelijke Wouter Rogiers 0472 595035
Coördinatie website Geert Lemarcq 0476 251796

 

Bestuur

Voorzitter Gerdi De Kimpe 052 22 35 21
Ondervoorzitter Abdon Moens 0473 99 81 00
Secretaris Danny De Ridder 0497 46 26 42
Raad van Bestuur Gerdi De Kimpe 052 22 35 21
Abdon Moens 0473 99 81 00
Hubert Van Hauwermeiren 0477 55 73 74
Hubert Van Rossem 0471 59 54 55
Bart Vandewalle 0475 66 04 56
Geert Lemarcq 0476 25 17 96
Eindverantwoordelijken sponsoring Johan Lybeert 0475 64 43 62
Chris Van Buyten 052 33 09 11

Contact werkgroepen

Onze Jeugdcel-medewerkers 

Naam e-mailadres gezamenlijk e-mailadres
Mieke Vande Maele mieke.vande.maele@telenet.be jeugd@vcoudegem.be
Guy Naudts guy.naudts@telenet.be jeugd@vcoudegem.be
Jean-Luc Peeters jlp2604@hotmail.com jeugd@vcoudegem.be
Wim Van Hove wimvanhove@skynet.be jeugd@vcoudegem.be
Eric Van Den Berghe eric.van.den.berghe@skynet.be jeugd@vcoudegem.be
Jean-Paul Van Droogenbroeck wollepolle@telenet.be jeugd@vcoudegem.be